Zamów prenumeratę z rabatem
  • 10% rabatu na prenumeratę w wersji papierowej
  • 1 zł za dostęp do czasopisma przez Wirtualną Czytelnię
  • 1 zł za dostęp do dodatkowego czasopisma przez Wirtualną Czytelnię

                                              Miesięcznik       zawiera:       artykuły przeglądowe,    problemowe     i     dyskusyjne    (ze    szczególnym zwróceniem    uwagi    na    aspekty    praktyczne)    ze   wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory  i  ogniwa,  aparaty i urządzenia, automatyka, badania i   certyfikacja,   bezpieczeństwo   pracy,  elektronika  przemysłowa, elektrotermia,      elektryczny      sprzęt     powszechnego     użytku, energetyka,  energoelektronika, elektroinstalacje, kable i przewody, maszyny   i   transformatory,   materiały  i  technologie,  miernictwo, napęd  elektryczny,  normalizacja  i  przepisy,  ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa, sieci elektroenergetyczne, technika świetlna. Informacje   o   nowościach   krajowych   i   światowych  z  zakresu elektrotechniki.

 

 

                                            Miesięcznik      naukowo - techniczny

Przegląd   Telekomunikacyjny   i   Wiadomości   Telekomunikacyjne jest   periodykiem   o   tematyce   telekomunikacyjnej.   Czasopismo adresowane  jest  do  środowiska  inżynierów,  teletechników  oraz radiotechników. Miesięcznik ukazuje się na rynku polskim najdłużej ze wszystkich podobnych periodyków branżowych.

  

Wybierz tytuł (ceny brutto uwzględniają rabat 10%):

Formularz zamówienia:

                                       Jest  to  miesięcznik  naukowo-techniczny poświęcony  problematyce  związanej  z  elektroniką, od konstrukcji i  technologii  do  zastosowań.   Czytelnik  znajdzie  w  nim  artykuły zarówno  o  charakterze  teoretycznym,  jak i praktycznym,  a także prezentujące   zastosowania   różnych   rozwiązań   konstrukcyjno-technologicznych  i  układowych  w  sprzęcie powszechnego użytku i  profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów  oraz  podzespołów,  a  także  systemów  elektronicznych. Odbiorcami    miesięcznika    są    Przedsiębiorstwa   Elektroniczne, Instytuty Badawcze oraz Uczelnie Techniczne w kraju i za granicą.

 

                                              Osiągnięcia   naukowe   i   zawodowe

                                               polskich  inżynierów  elektryków  oraz relacje   z   wydarzeń   środowiskowych:   konferencje,   jubileusze, wyróżnienia.     Zagadnienia     dotyczące     wszystkich     dziedzin elektrotechniki,      m.in.      teorii      elektryki,      elektroenergetyki, energoelektroniki,  trakcji,  miernictwa,  techniki  świetlnej,  maszyn, aparatów   i   transformatorów,   elektrotermii  i  materiałoznawstwa elektrycznego.     Czasopismo     przeznaczone     dla     inżynierów elektryków wszystkich specjalności.

                                         Miesięcznik     podejmuje      zagadnienia

                                          bezpieczeństwa   i   higieny   pracy    oraz

                                          prawa   pracy.   Zawiera:  komentarze  do przepisów  i  norm  z  zakresu  ochrony  pracy,  omówienie  nowości technicznych   krajowych   i   zagranicznych,  porady  ekspertów  dla pracodawców   i   pracowników,   orzecznictwo   Sądu  Najwyższego dotyczące   prawa   pracy,   relacje   z   targów   i   wystaw,   porady praktyczne  dla  osób  zatrudnionych  w zakładach pracy, informacje na  temat  środków  ochrony  i  zabezpieczeń  pracowników, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp i fizjologii pracy.